Dotace na kotle, krbová kamna a krbové vložky

Kdo může žádat o dotaci?

V rámci 1. výzvy Ministerstva životního prostředí budou příjmány žádosti majitelů rodinných domů k efektivnímu využívání zdrojů energie, tedy výměny neekologických zdrojů tepla na vytápění za efektivní a ekologicky šetrné zdroje.

Kdy můžete zažádat o dotaci?

Příjem žádostí v 1. výzvě je stanoven na 10:00 hod, 12.8.2013. Žádost o podporu podává žadatel elektronicky prostřednictvím internetové aplikace dostupné z www.nzu2013.cz.

Dotaci lze získat pouze na materiály, výrobky anebo technologie zapsané v Seznamu výrobků a technologií. Realizaci podporovaného opatření může provést pouze firma zapsaná v Registru odborných dodavatelů. Při podpisu smlouvy o získání dotace se žadatel čestným prohlášením zaváže provozovat a udržovat zařízení po celou dobu udržitelnosti nebo jej vyměnit za zařízení jiné stejných parametrů.

Jak velkou můžete dostat dotaci?

Výše dotace je odvislá od podoblasti podpory. V rámci oblasti podpory C (Efektivní využití zdrojů energie) jsou níže uvedeny podoblasti C.1. a C.2..

Výše dotace pro podoblast C.1. Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (se zateplením domu)

Podoblast podpory

Typ zdroje

Výše dotace [Kč]

Maximální míra podpory *[%]

C.1.1

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva

50 000

75

C.1.2

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

100 000

75

C.1.3

Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem

50 000

75

C.1.4

Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva

55 000

75

Výše dotace pro podoblast C.2. Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (bez zateplení domu)

Podoblast podpory

Typ zdroje

Výše dotace [Kč]

Maximální míra podpory *[%]

C.2.1

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva

40 000

55

C.2.2

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

80 000

55

C.2.3

Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem

40 000

55

C.2.4

Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva

45 000

55

* z celkových způsobilých výdajů

- žádat v podoblasti C.2. smí pouze rodinné domy, jejichž měrná roční spotřeba tepla na vytápění EA nepřesahuje 150 kWh/m2/rok

- podporovány jsou pouze zdroje zapojené do systému s akumulačním zásobníkem tepla o minimálním objemu 20 l/kW jmenovitého výkonu zdroje

- součástí příloh přikládaných k žádosti musí být - odborný posudek (tj. projektová dokumentace a energetický posudek), list vlastnictví domu, výpis z OR (platí pouze pro právnické subjekty), krycí list a doklad o vlastnictví bankovního účtu

- na odborný posudek si lze zažádat o podporu ve výši max. 5.000,- Kč

- nové zdroje musí splňovat následující požadavky na minimální účinnost a mezní hodnoty emisí:

 

 

Mezní hodnoty emisí1

Dodávka paliva

Minimální účinnost

CO

TOC2

TZL

Samočinná

85 %

1 000 mg/m3

30 mg/m3

60 mg/m3

Ruční

82 %

1 200 mg/m3

50 mg/m3

75 mg/m3

 

Pro více informací využijte kontakt níže

 

Jakub Černý

mob.: +420 732 584 751

e-mail: jcerny@biomac.cz

 

Ökobrennstoffe für SieRSSStartseitelanguagecz|en|de