DOTACE na automatické KOTLE

 

!!! DOTACE na KOTLE !!!

 

V rámci OPŽP – Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

 

Oblast podpory

2.1              Zlepšení kvality ovzduší

2.1.1        Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT

 

Žádosti o podporu budou příjmány do 12. dubna 2013!!!

 

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

-          pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje o jmenovitém tepelném výkonu

do 5 MW, který splňuje hodnoty nejlepší emisní třídy a případné současné zlepšení energetických vlastností obálky budov (např. náhrada stávajícího uhelného kotle za nový s nízkoemisními parametry).

 

Typ žadatele

-          Podnikatelské subjekty – fyzické osoby,

-          Družstva,

-          Obce a města,

-          Příspěvkové organizace a organizační složky obcí a měst,

-          Svazky obcí,

-          Kraje,

-          Příspěvkové organizace a organizační složky krajů,

-          Státní podniky,

-          Státní organizace,

-          Česká republika – prostřednictvím organizačních složek státu,

-          Příspěvkové organizace – stát,

-          Občanská sdružení,

-          Církve a náboženské společnosti,

-          Obecně prospěšné společnosti,

-          Ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50 % majetku obcemi či jinými

veřejnoprávními subjekty,

-          Ostatní společnosti vlastněné z více než 67 % majetku obcemi či jinými

      veřejnoprávními subjekty,

-          Ostatní společnosti vlastněné z méně než 67 % majetku obcemi či jinými

      veřejnoprávními subjekty,

-          Veřejné a státní vysoké školy,

-          Veřejné výzkumné instituce (VVI).

 

Omezení v rámci výzvy

-          Podpořeny mohou být pouze ty žádosti na projekty, u kterých se předpokládá ukončení realizace projektu do konce roku 2013,

-          V objektu se prokazatelně poslední 3 roky topilo uhlím.

 

Povinné přílohy k žádosti o podporu

-          Energetický štítek obálky budovy vč. Protokolu k energetickému štítku obálky budovy dle normy ČSN 730540-2,

-          Čestné prohlášení, že je žadatel schopen projekt realizovat do konce roku 2013, včetně harmonogramu postupu realizace projektu  to od vyhlášení výběrového řízení po realizaci a financování projektu,

-          Položkový rozpočet.

 

Předpokládaná výše dotace je 75 až 85 % z uznatelných nákladů.

 

Pro více informací k probíhající dotaci využijte kontakt níže

 

Jakub Černý

mob.: +420 732 584 751

e-mail: jcerny@biomac.cz

 

Ekopaliva pro vásRSSDoporučitHlavní stránkalanguagecz|en|de