Dotace na kotle, krbová kamna a krbové vložky

 

Kdo může žádat o dotaci?

V rámci 1. výzvy Ministerstva životního prostředí budou přijímány žádosti majitelů rodinných domů k efektivnímu využívání zdrojů energie, tedy výměny neekologických zdrojů tepla na vytápění za efektivní a ekologicky šetrné zdroje.

Kdy můžete zažádat o dotaci?

Příjem žádostí v 1. výzvě je stanoven na 10:00 hod, 1.4.2014. Žádost o podporu podává žadatel elektronicky prostřednictvím internetové aplikace dostupné z www.nzu2013.cz.

Dotaci lze získat pouze na materiály, výrobky anebo technologie zapsané v Seznamu výrobků a technologií. Realizaci podporovaného opatření může provést pouze firma zapsaná v Registru odborných dodavatelů. Při podpisu smlouvy o získání dotace se žadatel čestným prohlášením zaváže provozovat a udržovat zařízení po celou dobu udržitelnosti nebo jej vyměnit za zařízení jiné stejných parametrů.

Jak velkou můžete dostat dotaci?

Výše dotace je odvislá od podoblasti podpory. V rámci oblasti podpory C (Efektivní využití zdrojů energie) jsou níže uvedeny podoblasti C.1. a C.2..

Výše dotace pro podoblast C.1. Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (se zateplením domu)

Podoblast podpory

Typ zdroje

Výše dotace [Kč]

Maximální míra podpory *[%]

C.1.1

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva

50 000

75

C.1.2

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

100 000

75

C.1.3

Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem

50 000

75

C.1.4

Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva

55 000

75

Výše dotace pro podoblast C.2. Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (bez zateplení domu)

Podoblast podpory

Typ zdroje

Výše dotace [Kč]

Maximální míra podpory *[%]

C.2.1

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva

40 000

55

C.2.2

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

80 000

55

C.2.3

Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem

40 000

55

C.2.4

Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva

45 000

55

* z celkových způsobilých výdajů

- žádat v podoblasti C.2. smí pouze rodinné domy, jejichž měrná roční spotřeba tepla na vytápění EA nepřesahuje 150 kWh/m2/rok

- podporovány jsou pouze zdroje zapojené do systému s akumulačním zásobníkem tepla o minimálním objemu 20 l/kW jmenovitého výkonu zdroje

- součástí příloh přikládaných k žádosti musí být - odborný posudek (tj. projektová dokumentace a energetický posudek), list vlastnictví domu, výpis z OR (platí pouze pro právnické subjekty), krycí list a doklad o vlastnictví bankovního účtu

- na odborný posudek si lze zažádat o podporu ve výši max. 5.000,- Kč

- nové zdroje musí splňovat následující požadavky na minimální účinnost a mezní hodnoty emisí:

 

 

Mezní hodnoty emisí1

Dodávka paliva

Minimální účinnost

CO

TOC2

TZL

Samočinná

85 %

1 000 mg/m3

30 mg/m3

60 mg/m3

Ruční

82 %

1 200 mg/m3

50 mg/m3

75 mg/m3

 

Pro více informací využijte kontakt níže

 

Jakub Černý

mob.: +420 732 584 751

e-mail: jcerny@biomac.cz

 

Subtotal
Quantity:0price with VAT:0 Kč

News to Biomac

Soutěžíme Rodinná firma 201818.09.2018

BIOMAC se dostal do TOP10 v soutěži Rodinná firma roku 2018.   Budeme rádi, když nás podpoříte v k

More
Výherci soutěže12.09.2018

Výhercům jarní soutěže gratulujeme. Více informací zde  

More
Losování výherců Jarní soutěže10.09.2018

Ve středu 12.9.2018 proběhne losování výherců jarní soutěže CO NAKOUPÍŠ, TO VYHRAJEŠ. Všem zúčasněn

More
Compare Energy Prices ... ?
Eco-fuels for youRSSHomelanguagecz|en|de