Ekopaliva pro vás
CZ EN DE

Lisované dřevní brikety a pelety

Lisované dřevní brikety a pelety se vyrábí z čisté biomasy a to z pilin, hoblin nebo oprané kůry. Jedná se o vedlejší produkt při opracovávání dřeva. Na rozdíl od klasických fosilních paliv, jejichž zásoby se neustále snižují a tím jejich cena roste. Dřevní hmota patří mezi obnovitelný zdroj paliva.

 


Koloběh výrobyVýhody využití ekopaliv

 

  • šetrnost k životnímu prostředí

  • vysoká výhřevnost

  • nízký obsah popelovin

  • nízký obsah vody

  • nízké nároky na skladovací prostory

  • u pelet možnost automatizace procesu spalování

  • u pelet komfort srovnatelný s plynovým vytápěním

  • 1 tuna slisovaných paliv se energií rovná 4m3 suchého dřeva


Další přínosy dřevních paliv

Dřevní paliva mají velký ekologický přínos pro naše životní prostředí. Neobsahují žádná pojiva ani síru, halogeny či těžké kovy. Při spalování dřeva se uvolňuje jen tolik oxidu uhlíku, kolik ho stromy spotřebují při svém růstu. To znamená, že se netvoří skleníkové plyny jako z fosilních paliv, které pak způsobují skleníkový efekt a následně živelné katastrofy nejen ve světě, ale už i u nás.

 


Popel jako přírodní hnojivo plné minerálů

Dřevěný popel obsahuje velké množství minerálních látek, které prospějí vašim rostlinám. Stromy ostatně z půdy po celý život získávají nezbytné živiny, které ukládají do svých pletiv. Pomocí popela tedy můžete vrátit do vaší půdy nezbytné živiny. Popel z dřevních paliv rozhodně nepatří do popelnice. Takový popel obsahuje mimo jiné fosfor (P), draslík (K), vápník (Ca), hořčík (Mg), hydroxid draselný, kysličník křemičitý, kyselinu fosforečnou a důležité stopové prvky. Je to velmi vzácné minerální hnojivo pro vaši zahrádku nebo trávník.

 


A co s obaly?

Obaly používané pro balení našich EKOPALIV BIOMAC jsou vyrobeny z polyetylenové fólie, která sice není ekologická pro spalování, ale je běžně recyklovatelná. V žádném případě by obaly neměly končit v ohni, ale ve sběrnách pro druhotné zpracování plastů, za což Vám - zákazníkům - předem děkujeme my i naše životní prostředí.

© 2013 - 2018 Biomac
Tvorba stránek Winternet