Ekopaliva pro vás
CZ EN DE

Technologický postup výroby pelet:

 

VÝROBA PELET - Krok po kroku ...

Dřevní pelety jsou surovinou přirozeně vznikající při dřevařské výrobě. Nejkvalitnější certifikované pelety ENplus A1 se mohou vyrábět pouze z čistých pilin a hoblin kmenového dřeva bez kůry a jiných příměsí. Výroba pelet tedy začíná ve skladu pilin. Při výrobě pelet se můžeme setkat s dvěma druhy pilin, a to pilinou světlou nebo pilinou tmavou. Tmavá pilina většinou obsahuje kůru, narozdíl od piliny světlé, která je odkorněná.

 

 

Samotná surovina před lisováním se vysouší na vlhkost 10 až 15%. (Pelety se většinou vyrábějí ze zbytků zpracovaného surového dřeva - piliny, hobliny a drobná štěpka, které mají obsah vody na úrovni 40 až 60%)Proto je nutné surovinu kvalitně vysušit. Existují dva typy sušáren, a to pásová a bubnová sušárna. Nyní se již ve většině velkých výrobách dřevních pelet využívají jen pásové sušárny. Surovina je rozložena v tenké vrstvě na pás, který se pomalu posunuje sušárnou, kde je surovina profukována horkým vzduchem.

Vysušená surovina se poté drtí na určitou zrnitost. Při výrobě dřevních pelet standardizovaného průměru 6 nebo 8 mm je požadován maximální rozměr zpracovávané dřevní částice 3 až 3,5mm. Toho se dosáhne snadno v kladívkovém drtiči s oky 3,5mm.

Poté následuje znovu vlhčení. Surovina je tedy nejdříve vysušena a poté opět vlhčena? Ano, při sušení se dřevní hmota zbavuje svojí celkové vlhkosti. Naproti tomu před lisováním je vlhčena pouze povrchově. Dochází tím tak k jejímu změkčení, a tím je zajištěno lepší spojení při lisování a lepší prostupnost matricí s nižší energetickou náročností při lisování.

Závěrem je samotné lisování = PELETOVÁNÍ v protlačovacím matricovém lisu. Při lisování se výlisek zahřeje na teplotu okolo 100°C a je nutné jej ihned zchladit. To se děje zpravidla v chladiči, kde je již hotová pelete zchlazena na teplotu okolo 40°C a poté putuje do zásobníku. 

Než je dřevní peleta uskladněna v sile, dojde ještě ke kontrole kvality prostřednictvím separátoru. Jde o vibrační síto s velikosti 3,5mm, na kterém je od pelet ještě oddělen odrol, který putuje zpět do lisu s ostatními pilinami. Vyrobené pelety ze sila jsou dle potřeby baleny buď do 15 kg pytlů nebo se mohou foukat přímo do speciálních cisteren, které pelety rozváží přímo konečným odběratelům. Někdy se také pelety plní do textilních big-bagů o hmotnosti 1 tuny pro větší objemy závozů.

 

 

© 2013 - 2018 Biomac
Tvorba stránek Winternet