Kategorie
Značky
  Informace pro zákazníky
   Nenalezeny žádné produkty.

   Věrnostní program BIOMAC Club

   BIOMAC Club

   Velmi si vážíme přízně stálých zákazníků, kteří u nás pravidelně a opakovaně nakupují ekopaliva a proto jsme pro ně připravili věrnostní program  BIOMAC club. Členstvím v clubu Vám dá možnost využívat slevy, které pro Vás společnost BIOMAC s.r.o. připravila.

   Jaké jsou výhody členství v BIOMAC clubu:

   • slevy za získané body

   • informace o akčních nabídkách – zasílání akčních letáků e-mailem

   • zasílání firemního časopisu BIOMAGAZÍN e-mailem

   • speciální akční nabídky jen pro členy BIOMAC clubu

   Jak se stát členem

   Členství v BIOMAC Clubu je bezplatné, dobrovolné a stát se členem je velmi snadné.

   Při nákupu na některé z prodejen BIOMAC s.r.o. vyplní zákazník Formulář nového zákazníka a prodejce zákazníka následně zavede do informačního systému K2 (dále jen IS K2).

   Při nákupu na e-shopu BIOMAC se zákazník stane členem BIOMAC Clubu registrací do systému.

   Člen BIOMAC Clubu může rovněž požádat o ukončení členství.

   Jaké můžete získat odměny

   Jen díky členství v BIOMAC Clubu lze získat za své nákupy body, které pak můžete vyměnit za slevy při opakovaném nákupu. Aktuální informace o možnosti čerpání slev budou členům BIOMAC Clubu zasílány e-mailem nebo je naleznete na webových stránkách www.biomac.cz.

   Jak sbíráte body

   Za každých 100 Kč bez DPH, které utratíte při svém nákupu v síti firemních prodejen BIOMAC s.r.o. nebo na e-shopu, získáte 1 bod. Body se automaticky načítají na Váš bodový účet. Aktuální stav bodového účtu zjistíte:

   • okamžitě při nákupu na vydané účtence, kde se Vám zobrazí jednak nově získané body za nákup a celkový stav bodového účtu historicky

   • dotazem u prodejce na prodejně

   • na e-shopu po přihlášení ke svému účtu

   Body se na Váš bodový účet připisují do 24 hodin při platbě v hotovosti v Kč nebo platební kartou. V případě platby fakturou jsou body připisovány 24 hodin po proplacení faktury na účet společnosti BIOMAC s.r.o.

   Systémově není možné kumulovat body nasbírané nákupem na prodejnách BIOMAC s.r.o. a nákupem na e-shopu BIOMAC.

   Zákazník, který má již nasbírané body na prodejně a bude chtít nakupovat přes e-shop, může požádat přes e-mail eshop@biomac.cz či telefonicky +420 585 051 037 o převedení bodů z prodejny na e-shop (tento proces lze udělat i opačně: body z e-shopu převézt na zvolenou prodejnu).

   Jaká je platnost bodů

   Platnost nasbíraných bodů není časově omezena. Je proto jedno, jak dlouho budete body sbírat.

   Člen BIOMAC Clubu je oprávněn vyčerpat si slevu při dalším opakovaném nákupu. Uplatňovat výhody z věrnostního programu může člen clubu na kterékoliv firemní prodejně BIOMAC s.r.o. či na e-shopu.

   Veškeré informace a podrobnosti o věrnostním programu BIOMAC Clubu naleznete ve Všeobecných podmínkách.

    

   Všeobecné podmínky Věrnostního programu  BIOMAC Club

   1. Věrnostní program BIOMAC Club

   1.1 Věrnostní program  BIOMAC Club  je věrnostní program (dále jen "program") provozovaný společností BIOMAC s.r.o. se sídlem Brníčko 1009, 783 91 Uničov, IČ 258 59 145, (dále jen "provozovatel") nabízející nakupujícím zákazníkům zboží provozovatele (dále jen"zákazníkům"), kteří se pro účely programu zaregistrují (dále jen "registrovaní zákazníci"), a za podmínek níže uvedených možnost získat slevu za nákup zboží provozovatele v rámci sítě prodejen BIOMAC s.r.o. (seznam prodejen  zapojených do programu je uveřejněn na webových stránkách provozovatele – www.biomac.cz) nebo jiným způsobem, a případně další výhody plynoucí z účasti v programu.

   1.2 Registrovaným zákazníkem se pro účely programu rozumí právnická osoba, fyzická osoba nebo soukromá osoba starší 18 let, jež provedla registraci do věrnostního programu vyplněním Formuláře nového zákazníka na prodejnách BIOMAC s.r.o. v listinné či elektronické podobě nebo na e-shopu provozovatele. Možnost registrovaných zákazníků získat od provozovatele slevu a další výhody je závislá na počtu bodů, které je možné získávat zejména nákupem zboží provozovatele na prodejnách nebo na základě účasti ve vyhlášených marketingových akcí.

   2. Registrace a členství v BIOMAC Clubu

   2.1 Registrace v BIOMAC Clubu opravňuje zákazníka k uskutečňování nákupů, za něž je možné v rámci programu získat body. Body získané v rámci programu jsou evidovány na bodovém účtu BIOMAC Clubu vedeném registrovanému zákazníkovi samostatně. Bodový účet bude novému zákazníkovi založen po řádném vyplnění evidenčního listu v listinné či v elektronické podobě na prodejně BIOMAC nebo na e-shopu a po splnění stanovených podmínek.

   2.2 Vlastníkem bodového účtu se  může stát zákazník, který řádně vyplní Formulář nového zákazníka včetně udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů a souhlasí s podmínkami stanovenými v těchto pravidlech. Registrace a vedení bodového účtu  je bezplatné a není na něj právní nárok. Provozovatel programu si vyhrazuje právo odmítnout provedení registrace a bez uvedení důvodu bodový  účet nezaložit. Za řádně vyplněný formulář je považován formulář, ve kterém jsou pravdivě a úplně uvedeny požadované údaje.

   2.3 Formuláře nového zákazníka v listinné podobě jsou k dispozici na firemních prodejnách BIOMAC s.r.o. Vyplněný formulář zákazník odevzdá na prodejně BIOMAC. Po obdržení evidenčního listu založí provozovatel zákazníkovi bodový účet. Zákazníci zaregistrovaní u společnosti BIOMAC s.r.o. do 31.12.2012, jsou automaticky zařazeni do Věrnostního programu BIOMAC Club.

   2.4 Získané body za nákup zboží budou na bodový účet připisovány výlučně jen registrovanému zákazníkovi v rámci programu. Registrovaný člen BIOMAC Clubu je povinen informovat provozovatele elektronickou zprávou na adresu - biomacclub@biomac.cz, dopisem na adresu provozovatele nebo osobně na prodejnách provozovatele o změně povinných údajů poskytovaných provozovateli v Evidenčním formuláři.

   2.5 Členství v BIOMAC Clubu se stává neplatným a oprávnění k uskutečňování nákupů, za něž je možné v rámci programu získat body, zaniká:

   a) okamžikem, kdy člen clubu záměrně uvedl v evidenčním formuláři nepravdivé informace

   b) okamžikem, kdy člen clubu zneužil ochrannou známku provozovatele, jeho obchodní  značky nebo jakkoli poškodil práva a oprávněné zájmy provozovatele

   c) okamžikem, kdy člen clubu zneužil mechanismus programu

   d) okamžikem, kdy provozovatel obdrží písemnou žádost člena clubu / registrovaného zákazníka o ukončení platnosti registrace

   e) okamžikem zániku (odvoláním) souhlasu se zpracováním osobních údajů

   f) z jiných vážných důvodů

   g) okamžikem ukončení programu – viz bod 6.3 Pravidel

   2.6 Zánikem platnosti členství v BIOMAC Clubu z důvodů uvedených pod písm. a), b), c), f) zaniká rovněž nárok na použití bodů nasbíraných na bodovém účtu  a na všechny ostatní výhody plynoucí z programu. Body získané do data ukončení platnosti členství v BIOMAC Clubu z důvodů uvedených pod písm. d), e), g) je možné uplatnit na slevu při opakovaném nákupu, která je platná pro dané období.

   3. Získávání bodů

   3.1 Oprávnění získat body na základě registrace vzniká okamžikem provedení registrace v systému provozovatele. Počet bodů připsaných na bodový účet na základě konkrétního nákupu zboží závisí na hodnotě uskutečněného nákupu. Získané body se budou přičítat ihned po vystavení daňového dokladu.

   3.2 Při stornu, změně odběratele, změně hodnoty prodejky nebo faktury proběhne přepočet přidělených bodů. Změna stavu bodového účtu bude provedena ve lhůtě do 48 hodin, pokud to umožní technické podmínky zařízení prodejen.

   3.3 Provozovatel si vymezuje právo určit zboží a taktéž stanovit bodovou hodnotu zboží, za jehož nákup budou body v rámci programu přidělovány a tuto omezit na určité období. Pokud provozovatel neuvede jinak, budou body přidělovány za zakoupené  zboží v poměru 100,- Kč bez DPH = 1 bod.

   3.4 Body se na bodovém účtu načítají bez časového omezení po celou dobu trvání Věrnostního programu a členství v BIOMAC Clubu.

   3.5 Provozovatel si vyhrazuje právo body na bodový účet BIOMAC Clubu nepřipsat nebo je z bodového účtu odečíst, pokud:

   a) byly získány v rozporu s těmito pravidly

   b) byly získány v rozporu s dobrými mravy (zejména pokud nejsou kryté nákupem, nebo v  případě zneužití bodového účtu jinou osobou, než která se zaregistrovala)

   c) byly získány omylem nebo technickou chybou systému

   d) byl vystaven dobropis bez ohledu na datum

   e) okamžikem úmrtí člena klubu/registrovaného zákazníka

   f) držitel účtu zneužil mechanismus a výhody programu

   g) provozovatel poskytl registrovanému zákazníkovi v souvislosti s uskutečněnou transakcí jiné zvýhodnění

   h) z jiných vážných důvodů

   3.6 O stavu bodového účtu bude registrovaný zákazník informován provozovatelem při každém provedeném nákupu údajem na daňovém dokladu – účtence. Aktuální stav bodového účtu BIOMAC Clubu je registrovaný zákazník oprávněn kdykoliv zjistit na prodejně BIOMAC s.r.o., kde pravidelně nakupuje či na svém účtu v e-shopu.

   3.7. Princip bodového systému

   Nákupem zboží u provozovatele získává zákazník „body“. Tyto body pak může směnit za slevu, kterou může využít při opakovaném nákupu.

   • Za 100 Kč  nákupu bez DPH získává zákazník 1 bod

   • Za 100 bodů získává zákazník slevu na následný nákup v hodnotě 100 Kč s DPH

   4. Čerpání bodů  

   Systém čerpání slev při opakovaném nákupu

   4.1 Získávání slev a benefitů je součást věrnostního programu BIOMAC Club. Provozovatel zákazníkovi poskytuje za opakovaný nákup možnost čerpat slevu. Slevy se nevztahují na akční a jinak zlevněné zboží, mimo speciálních akcí určených pro členy klubu.

   Nutnou podmínkou kumulace obratu je provádět nákupní proces pod svým bodovým účtem, na účet evidovaného zákazníka. Nárok na získání bodů nastává po zaplacení zboží v hotovosti, kartou  nebo dnem připsání platby na účet společnosti BIOMAC s.r.o. Body do věrnostního programu jsou započítávány od 2.1.2013.

   4.2 Provozovatel zákazníkovi během roku načítá hodnotu nákupů vyjádřených v bodech (koeficient převodu 100 Kč bez DPH  = 1 bod, za 100 bodů – sleva 100 Kč). Za nasbírané body poskytuje možnost čerpat na následný nákup slevu ve výši dle bodového koeficientu.

   4.3 Získané body není možné vyměnit za peněžní hotovost ani za jiné proti plnění nebo jinou výhodu.

   5. Ochrana osobních údajů

   5.1 Osoba, která se má stát členem BIOMAC Clubu, svým podpisem na registračním formuláři, uděluje společnosti BIOMAC s.r.o. na dobu neurčitou svůj souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých vyplněním registračního formuláře (nebo kdykoli během fungování věrnostního programu) za účelem provozování věrnostního programu, k marketingovým účelům, pro nabízení obchodu a služeb a pro průzkum trhu.  Provozovatel odpovídá za bezpečnost osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoli odvolat. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

   6. Všeobecná ustanovení

   6.1 Všechna práva registrovaných zákazníků vyplývající z programu jsou nepřevoditelná a zanikají smrtí registrovaného zákazníka, je-li fyzickou osobou, nebo zánikem registrovaného zákazníka, který je právnickou osobou, bez právního nástupce. Smrtí nebo zánikem registrovaného zákazníka bez právního nástupce zanikají rovněž body získané v rámci programu. Tyto body jsou nepřevoditelné. Získané body ani jakákoli práva vyplývající z programu nemohou být předmětem dědického práva.

   6.2 Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit tato Pravidla stejně jako obsah, zejména právo změny obratového koeficientu, bodového hodnocení konkrétního nákupu (např. v případě devalvace měny, změny nákladů souvisejících s provozováním věrnostního programu BIOMAC Club a jiných zásahů vyšší moci). O uvedených změnách bude provozovatel členy BIOMAC Clubu informovat e-mailem nebo prostřednictvím internetových stránek, případně prostřednictvím propagačních materiálů dostupných na prodejnách.

   6.3 Věrnostní program BIOMAC Club  připravil provozovatel s dlouhodobým záměrem. Vyhrazuje si však právo kdykoli věrnostní program jednostranně ukončit. Ukončení programu ke konkrétnímu datu vyhlásí provozovatel oznámením na webových stránkách www.biomac.cz nebo e-mailem členům BIOMAC Clubu minimálně jeden kalendářní měsíc přede dnem ukončení programu. Po datu ukončení programu nebudou na bodové účty  dále připisovány body za nákup zboží.

   6.4 Věrnostního programu BIOMAC Club se nemohou účastnit zaměstnanci provozovatele.

   6.5 Tato Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem 2. leden 2013. Realizace programu podle výše uvedených pravidel bude probíhat v souladu s interním předpisem provozovatele.

   Chcete nám něco sdělit o našich produktech nebo e-shopu? Neváhejte napsat.
   Zpráva byla odeslána

   Zobrazit košík

   Košík obsahuje nepovolené položky

   Košík je prázdný